Gedragsregels

Hoofdregels fitnesszaal
1. Handdoeken gebruiken op de fitness toestellen is verplicht.
2. Niet met spullen gooien en gewichten terug plaatsen waar het hoort.
3. Geen schijven aan de toestellen laten hangen na gebruik.
4. Gebruik geen buitenschoenen in de sportruimte.
5. Na zweten op cardio- fitness apparaten, deze schoonmaken met desinfecterend middel.
6. Niet in ontbloot bovenlijf trainen in verband met hygiëne.
7. Toegang vanaf 16 jaar. Jonger dan 16 jaar alleen onder begeleiding.

Hoofdregels Dojo
1. Het is verboden met schoenen aan de mat te betreden, behalve boksschoenen.
2. Voor alle sporters geldt: het dragen van slippers buiten de dojo is verplicht.
Dit in verband met hygiëne. Het is niet toegestaan om op blote voeten buiten de matten te lopen.
3.Attributen op de juiste plek terugplaatsen.
4. Tassen in de lockers. Zodra de lockers vol zijn of de tassen te groot, dan moeten deze onder de lockers geplaatst worden.
Dus geen tassen bij de bokszakken of in de ring plaatsen.
5. Deurtjes van de lockers sluiten na het gebruik in verband met veiligheid.

Huis- en gedragsregels voor de ouders / verzorgers van het lid
1. De ouder / verzorger is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
2. De ouder / verzorger houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding en training van het kind door trainers en begeleiders.
3. De ouder / verzorger draagt er zorg voor dat het kind op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd.
4. De ouder / verzorger zal moeten wachten tijdens de les van het kind bij de bar / receptie
5. De ouder / verzorger ziet erop toe dat het kind tijdig afgemeld wordt voor een training of wedstrijd.
6. De ouder / verzorger spreekt het kind aan op eventueel wangedrag buiten de les.
7. De ouder / verzorger ziet er op toe dat het kind zich niet in de fitnesszaal begeeft, behalve de route naar de dojo toe.